Forum


Powrót zmiana art. 3 ust. 1 pkt. 5

BK

Beata Kmieć

0

Witam,
Chciałabym zapytać czy Państwa zdaniem zmiana brzmienia artykułu 3 ust. 1 pkt. 5) polegająca na wykreśleniu słowa "łącznie" (było: "jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności: (…)", jest: "jeżeli zachodzą następujące okoliczności: (…)") coś zmienia w zakresie podmiotowym stosowania i oznacza, że teraz wystarczające jest spełnienie jednej okoliczności spośród wymienionych w tym przepisie, aby stosować pzp?
Prowadziłoby to do sytuacji, w której np. całkowicie prywatny podmiot, również osoba fizyczna, dokonując zakupu za swoje prywatne pieniądze musi stosować pzp, bo wartość zakupu przekracza 209 tys. euro (art. 3 ust. 1 pkt. 5 lit. b).
W uzasadnieniu do projektu nowelizacji z dnia 14 marca 2016 r. wskazano, że nie wprowadza się zmian w zakresie dotyczącym podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy, jednakże w tym projekcie nie przewidziano wykreślenia słowa „łącznie” w rzeczonym przepisie.
Ponieważ jednak nasz ustawodawca zmienił brzmienie przepisu pojawiają się domysły, że zrobił to w jakimś celu.
Proszę o Państwa opinię.
Witam, Chciałabym zapytać czy Państwa zdaniem zmiana brzmienia artykułu 3 ust. 1 pkt. 5) polegająca na wykreśleniu słowa "łącznie" (było: "jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności: (…)", jest: "jeżeli zachodzą następujące okoliczności: (…)") coś zmienia w zakresie podmiotowym stosowania i oznacza, że teraz wystarczające jest spełnienie jednej okoliczności spośród wymienionych w tym przepisie, aby stosować pzp? Prowadziłoby to do sytuacji, w której np. całkowicie prywatny podmiot, również osoba fizyczna, dokonując zakupu za swoje prywatne pieniądze musi stosować pzp, bo wartość zakupu przekracza 209 tys. euro (art. 3 ust. 1 pkt. 5 lit. b). W uzasadnieniu do projektu nowelizacji z dnia 14 marca 2016 r. wskazano, że nie wprowadza się zmian w zakresie dotyczącym podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy, jednakże w tym projekcie nie przewidziano wykreślenia słowa „łącznie” w rzeczonym przepisie. Ponieważ jednak nasz ustawodawca zmienił brzmienie przepisu pojawiają się domysły, że zrobił to w jakimś celu. Proszę o Państwa opinię.
0
2016-10-20 10:49 0

D.

Dariusz .....

2

Zmiana ta nie wpływa na na nic. W dalszym ciągu winne być spełnione łącznie te okoliczności.
Zmiana ta nie wpływa na na nic. W dalszym ciągu winne być spełnione łącznie te okoliczności.
1
2016-10-20 13:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy