Forum


Powrót Doprecyzowanie wyjaśnień RNC

A.

Agata .....

1

Mam pytanie, czy w przypadku gdy na wezwanie dotyczące złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, wykonawca składa jedynie kalkulację cenową, niepopartą żadnymi dowodami oraz merytorycznymi wyjaśnieniami, zamawiający ma możliwość wezwania wykonawcy do doprecyzowania złożonych wyjaśnień? W pierwotnym wezwaniu skierowanym do wykonawcy, zamawiający jasno wskazał, iż ciężar dowodu spoczywa na nim, a wraz z wyjaśnieniami wykonawca winien złożyć stosowne dowody je potwierdzające.
Mam pytanie, czy w przypadku gdy na wezwanie dotyczące złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, wykonawca składa jedynie kalkulację cenową, niepopartą żadnymi dowodami oraz merytorycznymi wyjaśnieniami, zamawiający ma możliwość wezwania wykonawcy do doprecyzowania złożonych wyjaśnień? W pierwotnym wezwaniu skierowanym do wykonawcy, zamawiający jasno wskazał, iż ciężar dowodu spoczywa na nim, a wraz z wyjaśnieniami wykonawca winien złożyć stosowne dowody je potwierdzające.
0
2020-06-17 17:37 0

A.

Anna .....

94

Ja, w takich przypadkach, zawsze dopytuję. Chyba, że Wykonawca na pierwsze wezwanie przysłał jedno zdanie, to wtedy nie dopytuję.
Ja, w takich przypadkach, zawsze dopytuję. Chyba, że Wykonawca na pierwsze wezwanie przysłał jedno zdanie, to wtedy nie dopytuję.
0
2020-06-18 07:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy