Forum


Powrót Art. 131h ust. 6 pkt 5 Pzp - zamówienia uzupełniające

A.

Anna .....

16

To jedyne miejsce w nowej ustawie gdzie pozostało słowo \"uzupełniające\" (poza przepisami przejściowymi).
Czy tak powinno być?
To jedyne miejsce w nowej ustawie gdzie pozostało słowo \"uzupełniające\" (poza przepisami przejściowymi). Czy tak powinno być?
1
2016-10-20 11:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy