Forum


Powrót wykluczenie Wykonawcy za kłamstwo przy wyjasnianiu rażąco niskiej ceny

A.

Anna .....

0

Czy mogę wykluczyć Wykonawcę z tytułu
Art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp:
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;

jeżeli Wykonawca skłamał/wprowadził w błąd Zamawiającego przy udzielaniu wyjaśnień rażąco niskiej ceny?
Czy mogę wykluczyć Wykonawcę z tytułu Art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy Pzp: wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; jeżeli Wykonawca skłamał/wprowadził w błąd Zamawiającego przy udzielaniu wyjaśnień rażąco niskiej ceny?
0
2020-06-18 14:54 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 849

Czy to oznacza, że zamawiający najpierw przyjął wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a następnie dowiedział się o kłamstwie wykonawcy? ciekawe w jaki sposób się o tym dowiedział? Jeśli zamawiający jest w stanie udowodnić wykonawcy kłamstwo przy wyjaśnieniach RNC i powziął te informacje po przyjęciu wyjaśnień to raczej pomyślałabym o cofnięciu czynności przyjęcia wyjaśnień i odrzucenie oferty. Art. 24 pkt 16 nie bardzo mi pasuje (ale nie znam szczegółów sprawy), bo dotyczy oceny dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, a nie oceny przedmiotowej oferty.
Czy to oznacza, że zamawiający najpierw przyjął wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a następnie dowiedział się o kłamstwie wykonawcy? ciekawe w jaki sposób się o tym dowiedział? Jeśli zamawiający jest w stanie udowodnić wykonawcy kłamstwo przy wyjaśnieniach RNC i powziął te informacje po przyjęciu wyjaśnień to raczej pomyślałabym o cofnięciu czynności przyjęcia wyjaśnień i odrzucenie oferty. Art. 24 pkt 16 nie bardzo mi pasuje (ale nie znam szczegółów sprawy), bo dotyczy oceny dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, a nie oceny przedmiotowej oferty.
0
2020-06-18 15:32 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy