Forum


Powrót JEDZ - poprawne wypełnienie

M.

Monika .....

0

Witam wszystkich, wypełniałam JEDZ udostępniony przez Zamawiającego (ESPD). Mam kilka pytań, które nie dają mi spokoju. Zależy mi na poprawnym wypełnieniu, a zaczęłam mieć teraz wątpliwości. Liczę na waszą pomoc.
1.Część II pkt A – czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców – zgodnie z instrukcją UZP, polski wykonawca powinien zaznaczyć „nie dotyczy”, jednak w dokumencie udostępnionym przez Zamawiacza są tylko odpowiedzi „tak” lub „nie”. Jeśli Wykonawca zaznaczy „nie”, bo coś wybrać musi to będzie dobrze?
2.Część II pkt A lit e) – po pytaniu dot. urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców jest od razu kolejne pytanie o przedstawienie zaświadczenia odnoszącego się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków – co w tym wypadku powinien zaznaczyć Wykonawca? Czy tutaj chodzi o zaświadczenia z ZUS i US (oba są wymagane w postępowaniu) i odpowiedz powinna być „tak”? Z instrukcji UZP wnioskuję, że jeśli zaznaczyłabym w pierwszym pytaniu (dot. urzędowego wykazu) „nie dotyczy”, to tutaj nie powinnam wypełniać, ale tak jak poprzednio – coś zaznaczyć muszę.
3.Część III pkt C – pytanie o bankructwo, upadłość, likwidację … - Wykonawca zaznacza, że „nie” znajduje się, w żadnej z wymienionych sytuacji. Ale czy w pytaniu „Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?” należy zaznaczyć „tak” czy „nie”. Czy jeśli tak, to należy wskazać KRS?
Z góry serdecznie dziękuję za dzielone odpowiedzi i wyjaśnienia
Witam wszystkich, wypełniałam JEDZ udostępniony przez Zamawiającego (ESPD). Mam kilka pytań, które nie dają mi spokoju. Zależy mi na poprawnym wypełnieniu, a zaczęłam mieć teraz wątpliwości. Liczę na waszą pomoc. 1.Część II pkt A – czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców – zgodnie z instrukcją UZP, polski wykonawca powinien zaznaczyć „nie dotyczy”, jednak w dokumencie udostępnionym przez Zamawiacza są tylko odpowiedzi „tak” lub „nie”. Jeśli Wykonawca zaznaczy „nie”, bo coś wybrać musi to będzie dobrze? 2.Część II pkt A lit e) – po pytaniu dot. urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców jest od razu kolejne pytanie o przedstawienie zaświadczenia odnoszącego się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków – co w tym wypadku powinien zaznaczyć Wykonawca? Czy tutaj chodzi o zaświadczenia z ZUS i US (oba są wymagane w postępowaniu) i odpowiedz powinna być „tak”? Z instrukcji UZP wnioskuję, że jeśli zaznaczyłabym w pierwszym pytaniu (dot. urzędowego wykazu) „nie dotyczy”, to tutaj nie powinnam wypełniać, ale tak jak poprzednio – coś zaznaczyć muszę. 3.Część III pkt C – pytanie o bankructwo, upadłość, likwidację … - Wykonawca zaznacza, że „nie” znajduje się, w żadnej z wymienionych sytuacji. Ale czy w pytaniu „Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?” należy zaznaczyć „tak” czy „nie”. Czy jeśli tak, to należy wskazać KRS? Z góry serdecznie dziękuję za dzielone odpowiedzi i wyjaśnienia
0
2020-06-23 14:23 0

E.

Ewa .....

8

Na wszystkie pytania powinna Pani zaznaczyć odpowiedź "Nie"
Na wszystkie pytania powinna Pani zaznaczyć odpowiedź "Nie"
0
2020-06-23 15:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy