Forum


Powrót Wykonawca podał podstawę art. 181 ust. 1 ustawy Pzp

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Wszczęcie postępowania 19 czerwca. otwarcie ma być 06 lipca. Przed otwarciem ofert Wykonawca (napisał że jest dystrybutorem) napisał pismo do Zamawiającego informując, o niezgodnej z przepisami ustawy czynności opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na wyłącznie jednego producenta (dostawa urządzenia specjalistycznego) w postępowaniu stanowiącej przesłankę do unieważnienia postępowania; Chociaż dopuściliśmy możliwość składania ofert równoważnych, czyli produkty i rozwiązania o parametrach technicznych nie gorszych od przedstawionych w opisie.
Moje pytania:
1. Czy potraktować to pismo jako pytanie do Zamawiającego jako art. 38 ust. 2 lub 4 (czyli jako wyjaśnienie lub zmiana treści SIWZ) i odpowiedzieć w ten sposób Wykonawcy umieszczając tylko na stronie zamawiającego odpowiedź?
2. Czy mimo to oddzielne pismo również wysłać do Wykonawcy?
3. Czy wymiary gabarytowe urządzeń, gdzie są podane wymiary nie większe niż…., można zakwalifikować jako równoważność, kiedy wykonawca przedstawi urządzenie o wymiarach gabarytowych większych niż zamawiający opisał w SIWZ.
Jednocześnie wyjaśniam że nie przekazywałam SIWZ Wykonawcom, tylko umieszczona jest na stronie zamawiającego. Wykonawca podał podstawę pisma art. 181 ust. 1 ustawy Pzp
Wszczęcie postępowania 19 czerwca. otwarcie ma być 06 lipca. Przed otwarciem ofert Wykonawca (napisał że jest dystrybutorem) napisał pismo do Zamawiającego informując, o niezgodnej z przepisami ustawy czynności opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na wyłącznie jednego producenta (dostawa urządzenia specjalistycznego) w postępowaniu stanowiącej przesłankę do unieważnienia postępowania; Chociaż dopuściliśmy możliwość składania ofert równoważnych, czyli produkty i rozwiązania o parametrach technicznych nie gorszych od przedstawionych w opisie. Moje pytania: 1. Czy potraktować to pismo jako pytanie do Zamawiającego jako art. 38 ust. 2 lub 4 (czyli jako wyjaśnienie lub zmiana treści SIWZ) i odpowiedzieć w ten sposób Wykonawcy umieszczając tylko na stronie zamawiającego odpowiedź? 2. Czy mimo to oddzielne pismo również wysłać do Wykonawcy? 3. Czy wymiary gabarytowe urządzeń, gdzie są podane wymiary nie większe niż…., można zakwalifikować jako równoważność, kiedy wykonawca przedstawi urządzenie o wymiarach gabarytowych większych niż zamawiający opisał w SIWZ. Jednocześnie wyjaśniam że nie przekazywałam SIWZ Wykonawcom, tylko umieszczona jest na stronie zamawiającego. Wykonawca podał podstawę pisma art. 181 ust. 1 ustawy Pzp
0
2020-06-25 00:12 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Ja bym to potraktował jako pytanie do SIWZ i odpowiedział zamieszczając odpowiedź na stronie internetowej. Natomiast to że Zamawiający ma potrzebę zakupu określonego specjalistycznego sprzętu, a jest tylko jeden producent to nie jest absolutnie naruszenie uczciwej konkurencji. Jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.
Ja bym to potraktował jako pytanie do SIWZ i odpowiedział zamieszczając odpowiedź na stronie internetowej. Natomiast to że Zamawiający ma potrzebę zakupu określonego specjalistycznego sprzętu, a jest tylko jeden producent to nie jest absolutnie naruszenie uczciwej konkurencji. Jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.
0
2020-06-25 08:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy