Forum


Powrót Oczywista omyłka rachunkowa czy nie?

M.

Marcin .....

0

Witam,
Zamawiający w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony) na roboty budowlane w SIWZ zawarł iż jedno z kryterium to cena brutto. najniższa oferta wskazuje cenę brutto 100000,00 zł w tym cena netto 81.200,00 zł i podatek Vat 23 % w wysokości 18.800,00 zł. Do oferty nie żądano kosztorysów ofertowych ani zestawienia kosztów zadania.
Czy Zamawiający może poprawić omyłkę w obliczeniu kwoty ofertowej? Brutto nie równa się Netto.
Należy przyjąć, że cena brutto jest prawidłowa czy netto?
Kolejna oferta oferuje cenę brutto 120.000,00 zł.
Nie dość tego to Zamawiający zauważył omyłkę po wyborze najkorzystniejszej oferty...... :(
Proszę o rady...
Witam, Zamawiający w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony) na roboty budowlane w SIWZ zawarł iż jedno z kryterium to cena brutto. najniższa oferta wskazuje cenę brutto 100000,00 zł w tym cena netto 81.200,00 zł i podatek Vat 23 % w wysokości 18.800,00 zł. Do oferty nie żądano kosztorysów ofertowych ani zestawienia kosztów zadania. Czy Zamawiający może poprawić omyłkę w obliczeniu kwoty ofertowej? Brutto nie równa się Netto. Należy przyjąć, że cena brutto jest prawidłowa czy netto? Kolejna oferta oferuje cenę brutto 120.000,00 zł. Nie dość tego to Zamawiający zauważył omyłkę po wyborze najkorzystniejszej oferty...... :( Proszę o rady...
1
2016-04-19 12:09 0

A.

Agnieszka .....

10

Pytanie na jakiej podstawie Zamawiający chce uznać omyłkę w postaci obliczenia ceny oferty (zakładam, że ustalono w procedurze cenę kosztorysową a nie ryczałtową) skoro nie żądał kosztorysów cenowych? Może tak się zdarzyć, że niektóre pozycje kosztorysowe nie będą stanowiły stawki 23% tylko 8% stawkę VAT. W związku z czym ustalenie w tym przypadku czy powstała omyłka wymagająca poprawienia jest utrudniona. W takiej sytuacji zaleciłaby wyjaśnienie z art. 87 ust. 1 PZP i ewentualnie wtedy analizę decyzji czy mamy do czynienia z omyłką \"do poprawienia\" czy błędem, którego poprawić nie można.
Pytanie na jakiej podstawie Zamawiający chce uznać omyłkę w postaci obliczenia ceny oferty (zakładam, że ustalono w procedurze cenę kosztorysową a nie ryczałtową) skoro nie żądał kosztorysów cenowych? Może tak się zdarzyć, że niektóre pozycje kosztorysowe nie będą stanowiły stawki 23% tylko 8% stawkę VAT. W związku z czym ustalenie w tym przypadku czy powstała omyłka wymagająca poprawienia jest utrudniona. W takiej sytuacji zaleciłaby wyjaśnienie z art. 87 ust. 1 PZP i ewentualnie wtedy analizę decyzji czy mamy do czynienia z omyłką \"do poprawienia\" czy błędem, którego poprawić nie można.
1
2016-04-19 20:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy