Forum


Powrót Szacowanie wartości przy zamówieniach współfinansowanych ze środków UE

K.

Katarzyna .....

2

Zgodnie z podręcznikiem do Wytycznych:

Jeśli jesteś zamawiającym, który jest zobowiązany do stosowania Pzp, w pierwszej kolejności
szacujesz wartość zamówienia zgodnie z Pzp, biorąc pod uwagę wszystkie przewidywane zamówienia
na dany rok budżetowy w ramach jednostki plus wszystkie przewidywane zamówienia w ramach
realizowanych przez Ciebie projektów (niezależnie od tego czy realizowane są w perspektywie
rocznej czy kilku lat).
Punktem odniesienia dla wartości zamówień w ramach projektu będzie nie tylko perspektywa
roczna (budżetowa), ale obejmująca możliwy do przewidzenia zakres zamówień w całym okresie
trwania projektu.
Jeśli stwierdzisz, że oszacowana zgodnie z Pzp wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro netto
sumujesz zamówienie na poziomie projektu w celu weryfikacji, czy zamówienie podlega zasadzie
konkurencyjności czy rozeznaniu rynku. Jeśli na przykład dane zamówienie na poziomie
zamawiającego ma wartość około 20 tys. euro netto (czyli nie mają do niego zastosowania tryby
z Pzp), może się okazać, że nie ma do niego zastosowania także zasada konkurencyjności (jeśli
wartość zamówienia w ramach jednego projektu wynosi do 50 tys. zł). Dzieje się tak, nawet jeśli
podobne zamówienia realizujesz jednocześnie w różnych projektach, gdyż sumowanie na potrzeby
zasady konkurencyjności odbywa się na poziomie projektu.

Jak to wygląda w praktyce?
Mam jeden projekt pow. 50k , drugi poniżej 20k (wewnętrzny regulamin miałby zastosowanie) i zaplanowane drobne zakupy z własnych środków.
Czy mogę na spokojnie projekt o mniejszej wartości zrobić na własnym regulaminie, czy lepiej nie, z ostrożności, bo co jak będzie kontrola i będą się czepiać?
Zgodnie z podręcznikiem do Wytycznych: Jeśli jesteś zamawiającym, który jest zobowiązany do stosowania Pzp, w pierwszej kolejności szacujesz wartość zamówienia zgodnie z Pzp, biorąc pod uwagę wszystkie przewidywane zamówienia na dany rok budżetowy w ramach jednostki plus wszystkie przewidywane zamówienia w ramach realizowanych przez Ciebie projektów (niezależnie od tego czy realizowane są w perspektywie rocznej czy kilku lat). Punktem odniesienia dla wartości zamówień w ramach projektu będzie nie tylko perspektywa roczna (budżetowa), ale obejmująca możliwy do przewidzenia zakres zamówień w całym okresie trwania projektu. Jeśli stwierdzisz, że oszacowana zgodnie z Pzp wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro netto sumujesz zamówienie na poziomie projektu w celu weryfikacji, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy rozeznaniu rynku. Jeśli na przykład dane zamówienie na poziomie zamawiającego ma wartość około 20 tys. euro netto (czyli nie mają do niego zastosowania tryby z Pzp), może się okazać, że nie ma do niego zastosowania także zasada konkurencyjności (jeśli wartość zamówienia w ramach jednego projektu wynosi do 50 tys. zł). Dzieje się tak, nawet jeśli podobne zamówienia realizujesz jednocześnie w różnych projektach, gdyż sumowanie na potrzeby zasady konkurencyjności odbywa się na poziomie projektu. Jak to wygląda w praktyce? Mam jeden projekt pow. 50k , drugi poniżej 20k (wewnętrzny regulamin miałby zastosowanie) i zaplanowane drobne zakupy z własnych środków. Czy mogę na spokojnie projekt o mniejszej wartości zrobić na własnym regulaminie, czy lepiej nie, z ostrożności, bo co jak będzie kontrola i będą się czepiać?
0
2020-06-29 14:37 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 632

zgodnie z wytycznymi do 20tys rozeznanie rynku zgodnie z wewnętrznym regulaminem, powyżej 50 tys regulamin + zasada konkurencyjności
zgodnie z wytycznymi do 20tys rozeznanie rynku zgodnie z wewnętrznym regulaminem, powyżej 50 tys regulamin + zasada konkurencyjności
0
2020-06-30 10:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy