Forum


Powrót Wynagrodzenie kosztorysowe

PG

Paulina Golinowska

0

Przetarg nieograniczony, w którym zastosowano wynagrodzenie kosztorysowe. Do oferty Wykonawca miał załączyć uproszczony kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót według wzoru podanego w SIWZ. Jeden z Wykonawców przedłożył kosztorys ofertowy , w którym brakuje pozycji zawartych w przedmiarze robót i dodatkowo zastosował inne KNRy i opisy. Jak postąpić w tej sytuacji? Odrzucić czy wzywać do wyjaśnień treści SIWZ?
Przetarg nieograniczony, w którym zastosowano wynagrodzenie kosztorysowe. Do oferty Wykonawca miał załączyć uproszczony kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie załączonego przedmiaru robót według wzoru podanego w SIWZ. Jeden z Wykonawców przedłożył kosztorys ofertowy , w którym brakuje pozycji zawartych w przedmiarze robót i dodatkowo zastosował inne KNRy i opisy. Jak postąpić w tej sytuacji? Odrzucić czy wzywać do wyjaśnień treści SIWZ?
0
2020-06-29 15:09 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 449

Zakładam , że kosztorys ofertowy był zamawiający mega konieczny i ma to swoje obiektywne uzasadnienie. Ja jeśli żądam kosztorysu ofertowego np dla wyceny robót zamiennych to czynie to przed podpisaniem umowy a nie na etapie postepowania. Jeli tak się stało że już teraz był potrzebny to oferta wykonawcy który go nie dostarczy lub dostarczy z dyskwalifikującymi błędami będzie podlegala odrzuceniu jako niezgodna z siwz, ale najpierw trzeba wezwac do uzupełnienia lub wyjaśnienia jesli jest co wyjaśniać
Zakładam , że kosztorys ofertowy był zamawiający mega konieczny i ma to swoje obiektywne uzasadnienie. Ja jeśli żądam kosztorysu ofertowego np dla wyceny robót zamiennych to czynie to przed podpisaniem umowy a nie na etapie postepowania. Jeli tak się stało że już teraz był potrzebny to oferta wykonawcy który go nie dostarczy lub dostarczy z dyskwalifikującymi błędami będzie podlegala odrzuceniu jako niezgodna z siwz, ale najpierw trzeba wezwac do uzupełnienia lub wyjaśnienia jesli jest co wyjaśniać
0
2020-06-30 07:44 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy