Forum


Powrót zmiany w zakresie zam pub w "Tarczy antykryzysowej"

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Gdzie szukać możliwości zminy umowy o zam pub w zakresie zam pub w jakiej "Tarczy antykryzysowej"
Gdzie szukać możliwości zminy umowy o zam pub w zakresie zam pub w jakiej "Tarczy antykryzysowej"
0
2020-06-29 15:53 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 629

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) art. 15r oraz tarczy 4.0 https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/koniec-prac-parlamentarnych-nad-tzw.-tarcza-antykryzysowa-4.0/koniec-prac-parlamentarnych-nad-tzw.-tarcza-antykryzysowa-4.0
W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) art. 15r oraz tarczy 4.0 https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/koniec-prac-parlamentarnych-nad-tzw.-tarcza-antykryzysowa-4.0/koniec-prac-parlamentarnych-nad-tzw.-tarcza-antykryzysowa-4.0
0
2020-06-30 07:38 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy