Forum


Powrót Negocjacje z ogłoszeniem

WA

Wiesława Alsanowska

6

Negocjacje z ogłoszeniem można wszcząć jeżeli uprzednio prowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na brak środków. Negocjacje z ogłoszeniem po nowelizacji można przeprowadzić bez ogłoszenia (!) zapraszając do składania ofert wstępnych tych wykonawców którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym i nie podlegali wykluczeniu ani odrzuceniu. Pytanie czy jeżeli w postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty można wysłać zaproszenie do składania ofert wstępnych skoro zgodnie z art., 57 ust. 2 zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.
Negocjacje z ogłoszeniem można wszcząć jeżeli uprzednio prowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na brak środków. Negocjacje z ogłoszeniem po nowelizacji można przeprowadzić bez ogłoszenia (!) zapraszając do składania ofert wstępnych tych wykonawców którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym i nie podlegali wykluczeniu ani odrzuceniu. Pytanie czy jeżeli w postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty można wysłać zaproszenie do składania ofert wstępnych skoro zgodnie z art., 57 ust. 2 zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3.
0
2016-10-21 06:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy