Forum


Powrót aktualność wykazu

A.

Anna .....

Fachowiec 116

Wykonawca złożył wykaz usług i referencje na wezwanie z art. 26 ust. 2. Z wykazu wynika, że jedna usługa była ważna w dniu otwarcia ofert (tzn. mieściła się w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert) ale na dzień złożenia wykazu do Zamawiającego już nie jest aktualna (przekracza te trzy lata). Jak to jest z aktualnością, w moim przypadku, wykazanych usług?
Wykonawca złożył wykaz usług i referencje na wezwanie z art. 26 ust. 2. Z wykazu wynika, że jedna usługa była ważna w dniu otwarcia ofert (tzn. mieściła się w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert) ale na dzień złożenia wykazu do Zamawiającego już nie jest aktualna (przekracza te trzy lata). Jak to jest z aktualnością, w moim przypadku, wykazanych usług?
0
2020-06-30 12:05 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Zgodnie z opinią UZP o aktualności dokumentów - wykaz i referencje mają być aktualne na dzień złożenia. Jednak wykonawca ma spełniać warunek udziału w postępowaniu a to oznacza, że ma go spełniać w całym okresie trwania postępowania tj. od otwarcia ofert do zakończenia. Według tego, co pani napisała wykonawca spełniał warunek na dzień otwarcia ofert i pewnie złożenia oświadczenia wstępnego, ale nie potwierdził spełnienia warunku na dzień złożenia wykazu. Wykaz i referencje do uzupełnienia
Zgodnie z opinią UZP o aktualności dokumentów - wykaz i referencje mają być aktualne na dzień złożenia. Jednak wykonawca ma spełniać warunek udziału w postępowaniu a to oznacza, że ma go spełniać w całym okresie trwania postępowania tj. od otwarcia ofert do zakończenia. Według tego, co pani napisała wykonawca spełniał warunek na dzień otwarcia ofert i pewnie złożenia oświadczenia wstępnego, ale nie potwierdził spełnienia warunku na dzień złożenia wykazu. Wykaz i referencje do uzupełnienia
0
2020-06-30 15:26 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy