Forum


Powrót VAT artykuły spożywcze

E.

Ewa .....

16

Dzień dobry,
Robiłam przetarg nieograniczony krajowy na dostawę artykułów spożywczych, niestety umknęła mi pewna rzecz. Nie miałam świadomości o zmianie stawki Vat na niektóre produkty. Jestem dwa dni po otwarciu i część Wykonawców dała starą stawkę, część nową która wejdzie po 1 lipca - w SIWZ mam zapis, że powinni zastosować stawkę na dzień składania ofert. i zupełnie popłynęłam bo w umowie nie ma zapisu o zmianie stawki vat i co teraz?
Dzień dobry, Robiłam przetarg nieograniczony krajowy na dostawę artykułów spożywczych, niestety umknęła mi pewna rzecz. Nie miałam świadomości o zmianie stawki Vat na niektóre produkty. Jestem dwa dni po otwarciu i część Wykonawców dała starą stawkę, część nową która wejdzie po 1 lipca - w SIWZ mam zapis, że powinni zastosować stawkę na dzień składania ofert. i zupełnie popłynęłam bo w umowie nie ma zapisu o zmianie stawki vat i co teraz?
0
2020-06-30 21:31 0

E.

Ewa .....

16

nie wiem czy po 23 dobrze myślę: spr. oferty zrozumiałe z aktualną na dzień składania ofert stawką, a następnie umowa i aneks do umowy -zastosować art.144 ust. 3 3)
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
Ja niestety mimo częstego oglądania wiadomości i czytania artykułów nie widziałam informacji o zmianie stawki VAT. Zapis o zmianie wymagany dopiero przy umowach pow. roku, takie moje usprawiedliwienie, nie chciałabym unieważniać wiem, że strasznie to wygląda ...
nie wiem czy po 23 dobrze myślę: spr. oferty zrozumiałe z aktualną na dzień składania ofert stawką, a następnie umowa i aneks do umowy -zastosować art.144 ust. 3 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; Ja niestety mimo częstego oglądania wiadomości i czytania artykułów nie widziałam informacji o zmianie stawki VAT. Zapis o zmianie wymagany dopiero przy umowach pow. roku, takie moje usprawiedliwienie, nie chciałabym unieważniać wiem, że strasznie to wygląda ...
0
2020-06-30 23:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy