Forum


Powrót przetarg z podziałem na części

E.

Ewa .....

0

Zamawiający ogłosił przetarg na usługi z podziałem na części. W ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ wskazał że Wykonawcy mogą złożyć ofertę w odniesieniu do jednej wybranej części. Jeden z Wykonawców złożył oferty na wszystkie części. Odrzucam? art. 89 ust 1 pkt 1?
Zamawiający ogłosił przetarg na usługi z podziałem na części. W ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ wskazał że Wykonawcy mogą złożyć ofertę w odniesieniu do jednej wybranej części. Jeden z Wykonawców złożył oferty na wszystkie części. Odrzucam? art. 89 ust 1 pkt 1?
0
2020-07-02 09:47 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 850

Oferta do odrzucenia
Oferta do odrzucenia
0
2020-07-02 10:00 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy