Forum


Powrót brak załączonego działu kosztorysu przy podanej cenie za całość oferty

M.

Marta .....

2

PN, rozliczenie kosztorysowe, RB
W SIWZ żądaliśmy załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru. Przedmiar był podzielony na działy: m.in. kotłownia budynek 1, kotłownia budynek 2, kotłownia budynek 3 - na nich chce się skupić.
Jako załącznik do formularz oferty była tabelka, która zawierała wykaz poszczególnych działów z podaniem ceny netto, VAT, brutto.
Wykonawca wypełnił całą tabelkę, ale do oferty dołączył jedynie kosztorys ofertowy dla kotłowni budynku 1, nie załączył kosztorysu dla kotłowni budynku 2 oraz 3 (mimo podania ich ceny w tabelce i uwzględnienia w całościowej cenie oferty) - więc mam cenę działu i cenę całkowitą oferty z uwzględnieniem tego zakresu.
Budynki nr 2 i 3 mają takie same kotłownie, z identycznym kotłem, a w budynku nr 1 jest zastosowany inny kocioł niż w 2 i 3.
Moim zdaniem oferta jest do odrzucenia, brak załączonego kosztorysu = brak cen jednostkowych. Ale czy mam rację? Może to kwalifikuje się do poprawy 87 ust. 2 pkt 3?
Analizując możliwość poprawy, byłabym w stanie na podstawie kotłowni budynku 1 przyjąć ceny jednostkowe dla robót ogólnobudowlanych, obmiar z przedmiaru. Jednak w związku z tym, że w budynku nr 2 i 3 zastosowany jest inny kocioł niż w budynku 1, nie mam podanej jego ceny, więc w mion mniemaniu nie da się poprawić.
Bardzo proszę o Waszą opinię.
Dziękuję.
PN, rozliczenie kosztorysowe, RB W SIWZ żądaliśmy załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru. Przedmiar był podzielony na działy: m.in. kotłownia budynek 1, kotłownia budynek 2, kotłownia budynek 3 - na nich chce się skupić. Jako załącznik do formularz oferty była tabelka, która zawierała wykaz poszczególnych działów z podaniem ceny netto, VAT, brutto. Wykonawca wypełnił całą tabelkę, ale do oferty dołączył jedynie kosztorys ofertowy dla kotłowni budynku 1, nie załączył kosztorysu dla kotłowni budynku 2 oraz 3 (mimo podania ich ceny w tabelce i uwzględnienia w całościowej cenie oferty) - więc mam cenę działu i cenę całkowitą oferty z uwzględnieniem tego zakresu. Budynki nr 2 i 3 mają takie same kotłownie, z identycznym kotłem, a w budynku nr 1 jest zastosowany inny kocioł niż w 2 i 3. Moim zdaniem oferta jest do odrzucenia, brak załączonego kosztorysu = brak cen jednostkowych. Ale czy mam rację? Może to kwalifikuje się do poprawy 87 ust. 2 pkt 3? Analizując możliwość poprawy, byłabym w stanie na podstawie kotłowni budynku 1 przyjąć ceny jednostkowe dla robót ogólnobudowlanych, obmiar z przedmiaru. Jednak w związku z tym, że w budynku nr 2 i 3 zastosowany jest inny kocioł niż w budynku 1, nie mam podanej jego ceny, więc w mion mniemaniu nie da się poprawić. Bardzo proszę o Waszą opinię. Dziękuję.
0
2020-07-02 10:16 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 542

Jak rozumiem całość bez podziału na części. Skoro kosztorys był żądany w celu wykazania cen to jest to brak dokumentu oferty (w pełni) nie podlega uzupełnieniu. Choć obie nie załączone części są takie same wcale nie oznacza, że wykonawca je tak samo kalkulował a Ty nie możesz prorokować, którą za ile sprzeda..
Jak rozumiem całość bez podziału na części. Skoro kosztorys był żądany w celu wykazania cen to jest to brak dokumentu oferty (w pełni) nie podlega uzupełnieniu. Choć obie nie załączone części są takie same wcale nie oznacza, że wykonawca je tak samo kalkulował a Ty nie możesz prorokować, którą za ile sprzeda..
0
2020-07-02 10:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy