Forum


Powrót JEDZ podpisany odrecznie a następnie zeskanowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

A.

Anna .....

0

Wykonawca podpisał JEDZ odręcznie, następnie zeskanował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Czy JEDZ złożony został w prawidłowej formie? Czy jest to kopia i Zamawiający powinien wezwać do uzupełnienia i podpisania tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Wykonawca podpisał JEDZ odręcznie, następnie zeskanował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Czy JEDZ złożony został w prawidłowej formie? Czy jest to kopia i Zamawiający powinien wezwać do uzupełnienia i podpisania tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
0
2020-07-03 11:27 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 617

Raz wystarczy :)
Raz wystarczy :)
0
2020-07-03 11:48 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy