Forum


Powrót art. 29 3a przy usłudze sprzątania

J.

Jacek .....

0

Dzień dobry. Mam pytanie.
Muszę ogłosić postępowanie na usługę sprzątania. Chcę aby wszystkie osoby za wyjątkiem koordynatora były zatrudnione na umowę o pracę.
Podstawowe dane: usługę ma wykonywać 5 osób po 8 godzin.
W związku z tym chciałbym uniknąć sytuacji gdzie wykonawca wykaże mi np. 2 osoby na pełnym etacie i 3 np z umową podpisaną na 1/4 etatu a resztę godzin na zleceniu i będzie twierdził, że spełnił wymagania zatrudniania na etat.
W SIWZ zapis chciałbym umieścić taki:

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy:
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby z wyłączeniem Koordynatora Sprzątania, wykonujące czynności sprzątania wykazane w załączniku nr 1 do SIWZ były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę,
b) w przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia nowej osoby/nowych osób wykonującej/ych czynności określone w pkt 1, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania ww. umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę,
c) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na postawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o pracę z ukrytymi danymi adresowymi i placowymi pracownika,
d) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia,
e) w przypadku wykonywania czynności określonych w pkt 1 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę.

W załączniku są wymienione czynności wraz z częstotliwością sprzątania Np. odkurzanie biur 3 razy w tygodniu.

Proszę o opinię czy to wystarczy aby uniknąć kombinujących wykonawców?
z góry dziękuję za odpowiedzi
Dzień dobry. Mam pytanie. Muszę ogłosić postępowanie na usługę sprzątania. Chcę aby wszystkie osoby za wyjątkiem koordynatora były zatrudnione na umowę o pracę. Podstawowe dane: usługę ma wykonywać 5 osób po 8 godzin. W związku z tym chciałbym uniknąć sytuacji gdzie wykonawca wykaże mi np. 2 osoby na pełnym etacie i 3 np z umową podpisaną na 1/4 etatu a resztę godzin na zleceniu i będzie twierdził, że spełnił wymagania zatrudniania na etat. W SIWZ zapis chciałbym umieścić taki: 1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy: a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby z wyłączeniem Koordynatora Sprzątania, wykonujące czynności sprzątania wykazane w załączniku nr 1 do SIWZ były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, b) w przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia nowej osoby/nowych osób wykonującej/ych czynności określone w pkt 1, zatrudnienie winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania ww. umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych (licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę, c) w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na postawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o pracę z ukrytymi danymi adresowymi i placowymi pracownika, d) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, e) w przypadku wykonywania czynności określonych w pkt 1 przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę. W załączniku są wymienione czynności wraz z częstotliwością sprzątania Np. odkurzanie biur 3 razy w tygodniu. Proszę o opinię czy to wystarczy aby uniknąć kombinujących wykonawców? z góry dziękuję za odpowiedzi
1
2016-10-21 08:31 0

M.

Magdalena .....

2

Brak w tym zapisie informacji, że osoby o których mowa muszą być zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Z drugiej strony czy można wymagać aby to był pełny wymiar czasu pracy?
Brak w tym zapisie informacji, że osoby o których mowa muszą być zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Z drugiej strony czy można wymagać aby to był pełny wymiar czasu pracy?
1
2016-10-21 09:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy