Forum


Powrót czy unieważnienie dwóch wcześniejszych przetargów pozwala na strócenie terminu składania ofert

A.

Anna .....

0

Zamawiający unieważnił dwa przetargi powyżej progów unijnych - w pierwszym nie wpłynęła oferta, w drugim musiał ofertę odrzucić. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu hakowego.

Czy zamawiający może w trzecim przetargu skrócić termin składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b pkt. 2 p.z.p.?
Zamawiający unieważnił dwa przetargi powyżej progów unijnych - w pierwszym nie wpłynęła oferta, w drugim musiał ofertę odrzucić. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu hakowego. Czy zamawiający może w trzecim przetargu skrócić termin składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b pkt. 2 p.z.p.?
0
2020-07-06 13:39 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

Zamawiający może skrócić termin składania ofert z tym, że uzasadnieniem nie może być tylko sam fakt unieważnienia poprzednich postępowań, ale przede wszystkim uzasadniona pilna potrzeba udzielenia zamówienia, którą trzeba opisać.
Zamawiający może skrócić termin składania ofert z tym, że uzasadnieniem nie może być tylko sam fakt unieważnienia poprzednich postępowań, ale przede wszystkim uzasadniona pilna potrzeba udzielenia zamówienia, którą trzeba opisać.
0
2020-07-06 14:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy