Forum


Powrót ocena ofert

M.

Magdalena .....

0

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł. W odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Wykonawca przesłał Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa z sumą gwarancyjną oddzielnie dla każdego ubezpieczonego na kwotę 50 000.00 euro. Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Czy Zamawiający może uznać ww. Polisę czy należy wezwać do uzupełnienia Polisy?
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł. W odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Wykonawca przesłał Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa z sumą gwarancyjną oddzielnie dla każdego ubezpieczonego na kwotę 50 000.00 euro. Wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Czy Zamawiający może uznać ww. Polisę czy należy wezwać do uzupełnienia Polisy?
0
2020-07-07 08:01 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 616

A co jest przedmiotem zamówienia?
A co jest przedmiotem zamówienia?
0
2020-07-07 09:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy