Forum


Powrót rozliczenie umowy na roboty budowlane z wynagrodzeniem kosztorysowym

J.

Jagoda .....

49

Dzień dobry!
Czy zwiększenie wartości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu rozliczenia na podstawie obmiaru powykonawczego przy rozliczeniu kosztorysowym jest zmianą umowy?
Czy niezależnie od wartości tego zwiększenia należy to traktować jako konsekwencje rozliczenia kosztorysowego?
W budzącym moje wątpliwości przypadku do przedmiaru robót nie dodano żadnej nowej pozycji, wykonano jednak trochę mniej jednostek pomiarowych w niektórych pozycjach i znacząco więcej jednostek pomiarowych w innych pozycjach. Pierwotnie zakładane wynagrodzenie - wartość wynikająca z kosztorysu ofertowego - wzrosło o 40%...
Czy mamy tu do czynienia jedynie z ryzykiem zamawiającego związanym z rozliczeniem kosztorysowym? Czy to już jest istotna zmiana umowy i wymaga aneksu, podstawy prawnej i uzasadnienia?
Proszę o pomoc.
Dzień dobry! Czy zwiększenie wartości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu rozliczenia na podstawie obmiaru powykonawczego przy rozliczeniu kosztorysowym jest zmianą umowy? Czy niezależnie od wartości tego zwiększenia należy to traktować jako konsekwencje rozliczenia kosztorysowego? W budzącym moje wątpliwości przypadku do przedmiaru robót nie dodano żadnej nowej pozycji, wykonano jednak trochę mniej jednostek pomiarowych w niektórych pozycjach i znacząco więcej jednostek pomiarowych w innych pozycjach. Pierwotnie zakładane wynagrodzenie - wartość wynikająca z kosztorysu ofertowego - wzrosło o 40%... Czy mamy tu do czynienia jedynie z ryzykiem zamawiającego związanym z rozliczeniem kosztorysowym? Czy to już jest istotna zmiana umowy i wymaga aneksu, podstawy prawnej i uzasadnienia? Proszę o pomoc.
0
2020-07-07 14:22 1

E.

Ewa .....

Fachowiec 434

Czy była umowa (aneks) na roboty zamienne?
Czy była umowa (aneks) na roboty zamienne?
0
2020-07-07 15:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy