Forum


Powrót Zmiana umowy na podstawie art 144 ust.1 pkt3

B.

Bożena .....

0

Zamawiający zawarł umowę na częściową ochronę obiektu z firmą zew.. W godzinach pracy usługę ochrony wykonuje pracownik zamawiającego, który nabył uprawnienia emerytalne i deklarował ustnie, że nadal chce pracować. Jednak po wystąpieniu epidemii wirusa podjął decyzję o odejściu na emeryturę w lipcu br. Kierownik jednostki kierując się istotnością wykonywanych zadań nie chce już zatrudniać pracownika ochrony lecz pracownika merytorycznego do zadań ważniejszych niż ochrona, którą można zlecić firmie ochraniarskiej poprzez zwiększenie ilości godzin ochrony. Zapisy umowy nie przewidywały takiej sytuacji do zmiany zakresu i wartości umowy. Czy mimo to jest możliwa zmiana umowy na podstawie j.w. przy założeniu, że opisana okoliczność nie była do przewidzenia na etapie zawierania umowy w 2018 roku. Dodam, że wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia.Problem to interpretacja zapisów pod literą a)pkt3.
Zamawiający zawarł umowę na częściową ochronę obiektu z firmą zew.. W godzinach pracy usługę ochrony wykonuje pracownik zamawiającego, który nabył uprawnienia emerytalne i deklarował ustnie, że nadal chce pracować. Jednak po wystąpieniu epidemii wirusa podjął decyzję o odejściu na emeryturę w lipcu br. Kierownik jednostki kierując się istotnością wykonywanych zadań nie chce już zatrudniać pracownika ochrony lecz pracownika merytorycznego do zadań ważniejszych niż ochrona, którą można zlecić firmie ochraniarskiej poprzez zwiększenie ilości godzin ochrony. Zapisy umowy nie przewidywały takiej sytuacji do zmiany zakresu i wartości umowy. Czy mimo to jest możliwa zmiana umowy na podstawie j.w. przy założeniu, że opisana okoliczność nie była do przewidzenia na etapie zawierania umowy w 2018 roku. Dodam, że wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia.Problem to interpretacja zapisów pod literą a)pkt3.
0
2020-07-08 14:38 0

B.

Bożena .....

0

Bożena
Bożena
0
2020-07-08 14:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy