Forum


Powrót brak okresu gwarancji a kryterium oceny ofert

J.

Justyna .....

5

Dzień dobry,
Wykonawca nie wpisał okresu gwarancji, który jest jednym z kryterium oceny ofert. Czy powinnam wezwać Wykonawcę do poprawienia/uzupełnienia, czy taki błąd nie kwalifikuje się do uzupełnienia?
Dzień dobry, Wykonawca nie wpisał okresu gwarancji, który jest jednym z kryterium oceny ofert. Czy powinnam wezwać Wykonawcę do poprawienia/uzupełnienia, czy taki błąd nie kwalifikuje się do uzupełnienia?
0
2020-07-09 13:51 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 616

jeśli wykonawca nie podał okresu gwarancji, które jest kryterium oceny oferty, to na pewno nie przyznajemy punktów w tym kryterium i nie można tego kryterium uzupełnić, bo zmieni się treść oferty. Co do pozostałych kwestii, jak np. zgodność oferty z SIWZ, to już zależy od tego, jakie są zapisy w SIWZ dotyczące wymogów udzielenia przez wykonawcę gwarancji jakości.
jeśli wykonawca nie podał okresu gwarancji, które jest kryterium oceny oferty, to na pewno nie przyznajemy punktów w tym kryterium i nie można tego kryterium uzupełnić, bo zmieni się treść oferty. Co do pozostałych kwestii, jak np. zgodność oferty z SIWZ, to już zależy od tego, jakie są zapisy w SIWZ dotyczące wymogów udzielenia przez wykonawcę gwarancji jakości.
0
2020-07-09 14:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy