Forum


Powrót Uzupełniać czy nie, oraz czy oporawiać, czy nie

P.

Paweł .....

8

Witam
Przetarg nieograniczony, krajowy na dostawy materiałów promocyjnych.
Zamawiający wymagał by Wykonawcy, wraz z ofertą dołączyli formularz z wykazem oferowanych produktów ze wskazaniem ich nazw i modeli.
Oferta sama w sobie zawiera oferowany asortyment, ilości oraz ceny jednostkowe. Natomiast konkretny opis modeli oraz ilości zawiera zewnętrzny osobny formularz.
Jeden z Wykonawców nie załączył tego formularza.
Czy mamy prawo go wezwać o uzupełnienie tego dokumentu?
I druga sprawa......
Zamawiający przed terminem składania ofert (na 4 dni przed) poprawił omyłkę w formularzu oferty, polegającą na poprawie ilości z jednej pozycji.
Dwóch wykonawców nie pobrało sobie tego poprawionego druku i złożyli oferty na starych drukach ( z omyłką Zamawiającego).
Czy zamawiający te ceny ofert może potraktować jako oczywistą omyłkę rachunkową i samodzielnie je poprawić, zawiadamiając o tym wykonawców? Zwłaszcza, że informacja o poprawce formularza była przekazana do publicznej wiadomości.
Witam Przetarg nieograniczony, krajowy na dostawy materiałów promocyjnych. Zamawiający wymagał by Wykonawcy, wraz z ofertą dołączyli formularz z wykazem oferowanych produktów ze wskazaniem ich nazw i modeli. Oferta sama w sobie zawiera oferowany asortyment, ilości oraz ceny jednostkowe. Natomiast konkretny opis modeli oraz ilości zawiera zewnętrzny osobny formularz. Jeden z Wykonawców nie załączył tego formularza. Czy mamy prawo go wezwać o uzupełnienie tego dokumentu? I druga sprawa...... Zamawiający przed terminem składania ofert (na 4 dni przed) poprawił omyłkę w formularzu oferty, polegającą na poprawie ilości z jednej pozycji. Dwóch wykonawców nie pobrało sobie tego poprawionego druku i złożyli oferty na starych drukach ( z omyłką Zamawiającego). Czy zamawiający te ceny ofert może potraktować jako oczywistą omyłkę rachunkową i samodzielnie je poprawić, zawiadamiając o tym wykonawców? Zwłaszcza, że informacja o poprawce formularza była przekazana do publicznej wiadomości.
0
2020-07-13 09:50 0

D.

Danuta .....

14

Na drugie pytanie - to nie jest oczywista pomyłka (zgodnie z ustawą) nie da się poprawić. Na pierwsze: jeżeli nie złożenie tego formularza uniemożliwia dokonanie oceny, czy oferent oferuje to co było zamówione, to oferta do odrzucenia. Jest sporo opinii na ten temat zwłaszcza w temacie (np. nie wskazanie modelu laptopa)
Na drugie pytanie - to nie jest oczywista pomyłka (zgodnie z ustawą) nie da się poprawić. Na pierwsze: jeżeli nie złożenie tego formularza uniemożliwia dokonanie oceny, czy oferent oferuje to co było zamówione, to oferta do odrzucenia. Jest sporo opinii na ten temat zwłaszcza w temacie (np. nie wskazanie modelu laptopa)
0
2020-07-14 13:02 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy