Forum


Powrót Szacowanie wartości zamówienia - etapowanie zamówienia

A.

Adriana .....

0

Zamawiający planuje ogłosić przetarg nieograniczony na budowę przedszkola. Ze względu na środki finansowe w danym roku planuje ogłosić tylko na etap I - tj. budowę fundamentów. W kolejnym etapie II - stan surowy zamknięty. Wyposażenie obiektu osobnym postępowaniem.
Pytanie 1: Czy wartością szacunkową jest suma z dwóch etapów (z zaznaczeniem, że I etap w tym roku (fundamenty), drugi etap (mury) w roku 2021), chociaż w konsekwencji w wyniku całości robót budowlanych powstanie jeden obiekt budowlany spełniający samodzielnie jedną funkcję gospodarczą?
Pytanie 2: Czy w ramach art. 67 ust. 1 pkt 6 Zamawiający może wpisać, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli zamawiający uwzględni takie zamówienie w ogłoszeniu o zamówieniu dla zam. podstawowego, z zaznaczeniem, że wartość robót tzw. "uzupełniających, jest 3-krotnie większa od wartości zamówienia podstawowego?
Zamawiający planuje ogłosić przetarg nieograniczony na budowę przedszkola. Ze względu na środki finansowe w danym roku planuje ogłosić tylko na etap I - tj. budowę fundamentów. W kolejnym etapie II - stan surowy zamknięty. Wyposażenie obiektu osobnym postępowaniem. Pytanie 1: Czy wartością szacunkową jest suma z dwóch etapów (z zaznaczeniem, że I etap w tym roku (fundamenty), drugi etap (mury) w roku 2021), chociaż w konsekwencji w wyniku całości robót budowlanych powstanie jeden obiekt budowlany spełniający samodzielnie jedną funkcję gospodarczą? Pytanie 2: Czy w ramach art. 67 ust. 1 pkt 6 Zamawiający może wpisać, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli zamawiający uwzględni takie zamówienie w ogłoszeniu o zamówieniu dla zam. podstawowego, z zaznaczeniem, że wartość robót tzw. "uzupełniających, jest 3-krotnie większa od wartości zamówienia podstawowego?
0
2020-07-13 11:37 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 861

ad.2. Zakładam, że dokumentacja jest na cały obiekt i jeden kosztorys. Uważam, że jest to jedno zamówienie (jedna wartość szacunkowa) udzielone w dwóch częściach, najpierw na etap -I, kolejne zamówienie na etap II. ad. 2 art. 67 ust. 1 pkt 6 dotyczy powtórzenia podobnych robót budowlanych. Jeśli w pierwszym etapie będą robione tylko fundamenty, to według mnie roboty murowe+ dach, raczej nie będą powtórzeniem robót z pierwszego etapu. Na etap drugi zrobiłabym nowe postępowanie -tak jak opisałam w odp.1.
ad.2. Zakładam, że dokumentacja jest na cały obiekt i jeden kosztorys. Uważam, że jest to jedno zamówienie (jedna wartość szacunkowa) udzielone w dwóch częściach, najpierw na etap -I, kolejne zamówienie na etap II. ad. 2 art. 67 ust. 1 pkt 6 dotyczy powtórzenia podobnych robót budowlanych. Jeśli w pierwszym etapie będą robione tylko fundamenty, to według mnie roboty murowe+ dach, raczej nie będą powtórzeniem robót z pierwszego etapu. Na etap drugi zrobiłabym nowe postępowanie -tak jak opisałam w odp.1.
0
2020-07-13 13:35 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy