Forum


Powrót normy europejskie (EN) i normy branżowe (BN)

L.

Leszek .....

9

witam,
chciałem zapytać, czy dopuszczalne jest opisanie przedmiotu zmówienia przez odniesienie do norm europejskich (EN) lub norm branżowych (BN)? czy jest to zgodne z art. 30 ustawy Pzp?
witam, chciałem zapytać, czy dopuszczalne jest opisanie przedmiotu zmówienia przez odniesienie do norm europejskich (EN) lub norm branżowych (BN)? czy jest to zgodne z art. 30 ustawy Pzp?
0
2020-07-14 10:14 0

J.

Jagoda .....

49

W moim przekonaniu przepis literalnie nie wymienia norm branżowych ani norm europejskich.
Te ostatnie można ewentualnie zaliczyć do grupy innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne (art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy Pzp).
Normy branżowe nie są aktualizowane od lat i powoływanie się na nie może świadczyć o braku aktualnej wiedzy zamawiającego lub podmiotu wykonującego opracowanie.
W moim przekonaniu przepis literalnie nie wymienia norm branżowych ani norm europejskich. Te ostatnie można ewentualnie zaliczyć do grupy innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne (art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy Pzp). Normy branżowe nie są aktualizowane od lat i powoływanie się na nie może świadczyć o braku aktualnej wiedzy zamawiającego lub podmiotu wykonującego opracowanie.
0
2020-07-14 14:43 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy