Forum


Powrót wniosek o udostępnienie oferty - kto podpisuje?

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Wykonawca (właściwie to pracownik) przesłał wniosek i podał podstawę - Art. 8 i Art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie złożonych ofert poprzez przesłanie skanów pocztą elektroniczną . Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie protokołu postępowania o udzielania zamówienia publicznego par. 4 pkt. 2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zgodnie z pkt. 5 niezwłocznie. Tylko jest szkopuł, bo przesłał samego e-maila (bez skanu) i podpisał się ktoś tam z firmy (nie osoba umocowana).
1. Czy jeżeli jest to osoba nie umocowana, to podstawa prawna powinna być z ustawy o dostępie do informacji publicznej art. 13 i 14
2. Czy poprosić wykonawcę, żeby podpisał na e-mailu lub podpisał wniosek sam o udostępnienie oferty?
Wykonawca (właściwie to pracownik) przesłał wniosek i podał podstawę - Art. 8 i Art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie złożonych ofert poprzez przesłanie skanów pocztą elektroniczną . Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie protokołu postępowania o udzielania zamówienia publicznego par. 4 pkt. 2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zgodnie z pkt. 5 niezwłocznie. Tylko jest szkopuł, bo przesłał samego e-maila (bez skanu) i podpisał się ktoś tam z firmy (nie osoba umocowana). 1. Czy jeżeli jest to osoba nie umocowana, to podstawa prawna powinna być z ustawy o dostępie do informacji publicznej art. 13 i 14 2. Czy poprosić wykonawcę, żeby podpisał na e-mailu lub podpisał wniosek sam o udostępnienie oferty?
0
2020-07-14 21:19 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 653

Jeżeli pismo zostało wysłane z firmowego e-maila i można zidentyfikować, że wysłał je pracownik Wykonawcy to nie roztrząsałabym tego tak. Jest wniosek czyli oferty trzeba udostępnić. Pracownik wykonawcy nie musi mieć do tego typu czynności umocowania.
Jeżeli pismo zostało wysłane z firmowego e-maila i można zidentyfikować, że wysłał je pracownik Wykonawcy to nie roztrząsałabym tego tak. Jest wniosek czyli oferty trzeba udostępnić. Pracownik wykonawcy nie musi mieć do tego typu czynności umocowania.
0
2020-07-15 08:09 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy