Forum


Powrót data spełniania warunku udziału w postepowaniu

M.

Monika .....

2

Witam,
pomóżcie bo doznałam "zaćmienia" umysłu.
Warunek udziału w postępowaniu - ubezpieczenie na 100 000 zł
W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca składa polis oc na kwotę 50 000 zł, po drugim wezwaniu - polisa została aneksowana do kwoty 100 000 zł. Wyższa suma gwarancyjna obowiązuje od dnia podpisania aneksu (czyli kilka dni po drugim wezwaniu).
Czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu?
Wg mnie nie, ponieważ polisa nie potwierdza okoliczności wskazanych w oświadczeniu wstępnym. Im dłużej myślę tym mam więcej wątpliwości
Witam, pomóżcie bo doznałam "zaćmienia" umysłu. Warunek udziału w postępowaniu - ubezpieczenie na 100 000 zł W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca składa polis oc na kwotę 50 000 zł, po drugim wezwaniu - polisa została aneksowana do kwoty 100 000 zł. Wyższa suma gwarancyjna obowiązuje od dnia podpisania aneksu (czyli kilka dni po drugim wezwaniu). Czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu? Wg mnie nie, ponieważ polisa nie potwierdza okoliczności wskazanych w oświadczeniu wstępnym. Im dłużej myślę tym mam więcej wątpliwości
0
2020-07-15 12:58 0

W.

Wojciech .....

Fachowiec 514

Nie spełnił w dniu wymaganym.
Nie spełnił w dniu wymaganym.
0
2020-07-15 13:14 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy