Forum


Powrót TZO

G.

Grażyna .....

3

Wykonawca, zgodnie z pismem zamawiającego, przesłał oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, które nie zawiera podpisu. Czy oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy pzp?
Wykonawca, zgodnie z pismem zamawiającego, przesłał oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, które nie zawiera podpisu. Czy oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy pzp?
0
2020-07-15 14:56 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Jeżeli jest to w wersji papierowej no to praktycznie nie mamy do czynienia z oświadczeniem wykonawcy, nie znam treści SIWZ i wezwania, bo może wystarczyło powiadomić zamawiającego e-mailem?
Jeżeli jest to w wersji papierowej no to praktycznie nie mamy do czynienia z oświadczeniem wykonawcy, nie znam treści SIWZ i wezwania, bo może wystarczyło powiadomić zamawiającego e-mailem?
0
2020-07-15 15:08 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy