Forum


Powrót list referencyjny na dostawy

A.

Anna .....

Fachowiec 131

na spełnianie warunku dostawa. Dołączony list referencyjny o treści: dostawa zrealizowana w dwóch częściach , pierwsza dostarczona w terminie itd, druga została dostarczona w terminie .... (opóźnienie 4 dni). Za opóźnienie zostały naliczone kary umowne.
Czy taki dowód zasługuje na uznanie, mimo naliczenia kar umownych?
na spełnianie warunku dostawa. Dołączony list referencyjny o treści: dostawa zrealizowana w dwóch częściach , pierwsza dostarczona w terminie itd, druga została dostarczona w terminie .... (opóźnienie 4 dni). Za opóźnienie zostały naliczone kary umowne. Czy taki dowód zasługuje na uznanie, mimo naliczenia kar umownych?
0
2020-07-16 08:51 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 849

Niestety nie. Dowód musi potwierdzać należyte wykonanie dostaw. Jedną z przesłanek należytego wykonania dostaw jest terminowa, zgodna z umową realizacja.
Niestety nie. Dowód musi potwierdzać należyte wykonanie dostaw. Jedną z przesłanek należytego wykonania dostaw jest terminowa, zgodna z umową realizacja.
0
2020-07-16 08:57 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy