Forum


Powrót warunek dot. doświadczenia

N.

Nina .....

6

Proszę o opinię :)
treść warunku: Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje co najmniej 2 minimum 10 miesięczne usługi polegające na świadczeniu usług transportu drogowego obejmującą swoim zakresem transport osób niepełnosprawnych.
Wykonawca składa w wykazie usługę z okresem realizacji od 01.09.2020 do 25.06.2021r.
W mojej ocenie Zamawiający nie może uznać tej usługi jako spełniającej warunek, proszę o Wasze opinię?
Myślę, że Zamawiający mógłby uznać warunek za spełniony gdyby wykonawca wykazał iż, realizował usługę od 01.09.2019 do 25.06.2020 oraz od 01.09.2020 do 25.06.2020r.
Proszę o opinię :) treść warunku: Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje co najmniej 2 minimum 10 miesięczne usługi polegające na świadczeniu usług transportu drogowego obejmującą swoim zakresem transport osób niepełnosprawnych. Wykonawca składa w wykazie usługę z okresem realizacji od 01.09.2020 do 25.06.2021r. W mojej ocenie Zamawiający nie może uznać tej usługi jako spełniającej warunek, proszę o Wasze opinię? Myślę, że Zamawiający mógłby uznać warunek za spełniony gdyby wykonawca wykazał iż, realizował usługę od 01.09.2019 do 25.06.2020 oraz od 01.09.2020 do 25.06.2020r.
0
2020-07-16 08:58 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Jedna usługa, to nie dwie usługi, a zgodnie z warunkiem miały być dwie. Poza tym 9 miesięcy i 25 dni to nie dziesięć miesięcy.
Jedna usługa, to nie dwie usługi, a zgodnie z warunkiem miały być dwie. Poza tym 9 miesięcy i 25 dni to nie dziesięć miesięcy.
0
2020-07-16 09:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy