Forum


Powrót Zam. z dofinansowania UE. Czy zamawiający ma obowiązek odp na każde pytanie SIWZ

A.

Agata .....

1

Obowiązek odp na pytania do SIWZ?
Czy Zamawiający ma obligatoryjny obowiązek odp na pytania do SIWZ, złożone w terminie (tj. nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.) .
Wykonawca zapytał czy zamawiający zmieni wysokość zabezpieczenia wyk. Umowy z uwagi na koronawirusa?
Pytania również wynikają z niedokładnego zapoznania się z treścią projektu budowalnego. Wszystkie niezbedne info są w SIWZ.
S ą konsekwencje za brak odpowiedzi do postępowania?
Obowiązek odp na pytania do SIWZ? Czy Zamawiający ma obligatoryjny obowiązek odp na pytania do SIWZ, złożone w terminie (tj. nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.) . Wykonawca zapytał czy zamawiający zmieni wysokość zabezpieczenia wyk. Umowy z uwagi na koronawirusa? Pytania również wynikają z niedokładnego zapoznania się z treścią projektu budowalnego. Wszystkie niezbedne info są w SIWZ. S ą konsekwencje za brak odpowiedzi do postępowania?
0
2020-07-16 12:25 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 637

Zamawiający ma obowiązek odpowiedzieć na pytania Wykonawcy jeżeli wpłynęły w terminie. Istnieją oczywiście wyjątki i wyjątkiem może być np. zadanie kolejnego pytania dot. tej samej kwestii. Pytanie Wykonawcy dot. zmniejszenia zabezpieczenia umowy jest jak najbardziej pytaniem zasadnym, na które należy udzielić odpowiedzi tym bardziej w sytuacji COVID. Jeżeli inne pytania wykonawcy dot. projektu budowlanego albo niezrozumiałych zapisów siwz, to w odpowiedzi na nie, można Wykonawcę odesłać do konkretnych zapisów, które się w nich znajdują.
Zamawiający ma obowiązek odpowiedzieć na pytania Wykonawcy jeżeli wpłynęły w terminie. Istnieją oczywiście wyjątki i wyjątkiem może być np. zadanie kolejnego pytania dot. tej samej kwestii. Pytanie Wykonawcy dot. zmniejszenia zabezpieczenia umowy jest jak najbardziej pytaniem zasadnym, na które należy udzielić odpowiedzi tym bardziej w sytuacji COVID. Jeżeli inne pytania wykonawcy dot. projektu budowlanego albo niezrozumiałych zapisów siwz, to w odpowiedzi na nie, można Wykonawcę odesłać do konkretnych zapisów, które się w nich znajdują.
0
2020-07-16 12:45 4
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy