Forum


Powrót oświadczenie o GK składa każdy, czy pełnomocnik tylko

A.

Anna .....

Fachowiec 133

Amnezji dostałam : Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców (chodzi o spółkę cywilną) o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Czy mimo, że jeden umocowuje do reprezentowania drugiego - udziela pełnomocnictwa, to dokumenty takie jak oświadczenie o GK, lub oświadczenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa tylko pełnomocnik, czy każdy z nich oddzielnie?
Amnezji dostałam : Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców (chodzi o spółkę cywilną) o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Czy mimo, że jeden umocowuje do reprezentowania drugiego - udziela pełnomocnictwa, to dokumenty takie jak oświadczenie o GK, lub oświadczenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa tylko pełnomocnik, czy każdy z nich oddzielnie?
0
2020-07-16 15:24 0

A.

Anna .....

3

Każdy z nich oddzielnie. Jedynie oświadczenie o spełnianiu warunków może podpisać pełnomocnik.
Każdy z nich oddzielnie. Jedynie oświadczenie o spełnianiu warunków może podpisać pełnomocnik.
0
2020-07-16 15:37 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy