Forum


Powrót Potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem

D.

Dagmara .....

1

postępowanie prowadzone w formie pisemnej (papierowej), wykonawca złożył dokument (pozwolenie) w formie kopii i poświadczył za zgodność z oryginałem tylko pierwszą stronę, pozostałe strony dokumentu są parafowane; czy taki dokument można uznać za prawidłowo poświadczony za zgodność z oryginałem?
postępowanie prowadzone w formie pisemnej (papierowej), wykonawca złożył dokument (pozwolenie) w formie kopii i poświadczył za zgodność z oryginałem tylko pierwszą stronę, pozostałe strony dokumentu są parafowane; czy taki dokument można uznać za prawidłowo poświadczony za zgodność z oryginałem?
0
2020-07-17 09:43 0

M.

Mariusz .....

Fachowiec 666

Wezwać do uzupełnienia. Poświadczona za zgodność z oryginałem musi być każda strona dokumentu.
Wezwać do uzupełnienia. Poświadczona za zgodność z oryginałem musi być każda strona dokumentu.
0
2020-07-17 10:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy