Forum


Powrót Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej

D.

Dagmara .....

1

postępowanie prowadzone w formie pisemnej (papierowej), wykonawca wniósł wadium w gwarancji ubezpieczeniowej, złożył dokument w oryginale w formie pisemnej (papierowej) natomiast aneks do gwarancji ma formę elektroniczną, ale dokumentu wykonawca nie przesłał elektronicznie tylko złożył wydruk w formie papierowej; czy powinnam uznać, że wadium zostało wniesione nieprawidłowo i odrzucić ofertę; wykonawca, zgodnie z zapisami SIWZ powinien złożyć dokument gwarancji w oryginale, a wydruk dokumentu elektronicznego, który powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym nie jest dokumentem oryginalnym
postępowanie prowadzone w formie pisemnej (papierowej), wykonawca wniósł wadium w gwarancji ubezpieczeniowej, złożył dokument w oryginale w formie pisemnej (papierowej) natomiast aneks do gwarancji ma formę elektroniczną, ale dokumentu wykonawca nie przesłał elektronicznie tylko złożył wydruk w formie papierowej; czy powinnam uznać, że wadium zostało wniesione nieprawidłowo i odrzucić ofertę; wykonawca, zgodnie z zapisami SIWZ powinien złożyć dokument gwarancji w oryginale, a wydruk dokumentu elektronicznego, który powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym nie jest dokumentem oryginalnym
0
2020-07-17 11:52 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 704

Pani rozumowanie jest prawidłowe. Wydruk dokumentu, który pierwotnie został stworzony w formie elektronicznej nie stanowi oryginału. Dokument taki powinien do Pani trafić elektronicznie - wtedy byłby oryginałem.
Pani rozumowanie jest prawidłowe. Wydruk dokumentu, który pierwotnie został stworzony w formie elektronicznej nie stanowi oryginału. Dokument taki powinien do Pani trafić elektronicznie - wtedy byłby oryginałem.
0
2020-07-17 12:00 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy