Forum


Powrót art. 184 Pzp przedłużenie ważności wadium

M.

Mirosława .....

1

W PN wpłynęło odwołanie. Terminu rozprawy jeszcze nie ma. Termin związania ofertą jest zawieszony natomiast ważność wadium oferty najkorzystniejszej upływa 4.08.br. Czy w wezwaniu o przedłużeniu mam podać datę do kiedy to wadium wykonawca ma przedłużyć? Czy tylko zacytować art 184.
W PN wpłynęło odwołanie. Terminu rozprawy jeszcze nie ma. Termin związania ofertą jest zawieszony natomiast ważność wadium oferty najkorzystniejszej upływa 4.08.br. Czy w wezwaniu o przedłużeniu mam podać datę do kiedy to wadium wykonawca ma przedłużyć? Czy tylko zacytować art 184.
0
2020-07-20 10:57 0

K.

Katarzyna .....

Fachowiec 621

My ostatnio wzywaliśmy z art. 184 (wadium w gwarancji) i napisaliśmy, że wzywamy do przedłużenia ważności wadium o czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania, z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze przed KIO, bez wskazywania konkretnego terminu. Wskazalismy tylko kiedy kończy się poprzednie wadium.
Jednocześnie poprosiliśmy o monitorowanie terminu ważności wadium oraz systematyczne jego przedłużanie, w celu zabezpieczenia oferty, do momentu podpisania umowy.
My ostatnio wzywaliśmy z art. 184 (wadium w gwarancji) i napisaliśmy, że wzywamy do przedłużenia ważności wadium o czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania, z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze przed KIO, bez wskazywania konkretnego terminu. Wskazalismy tylko kiedy kończy się poprzednie wadium. Jednocześnie poprosiliśmy o monitorowanie terminu ważności wadium oraz systematyczne jego przedłużanie, w celu zabezpieczenia oferty, do momentu podpisania umowy.
0
2020-07-20 11:15 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy