Forum


Powrót art. 37 ust. 6 pzp a oganiczenie dostepu do informacji publicznej

K.

Katarzyna .....

1

Witam, Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego przez brokera ubezpieczeniowego na podstawie upoważnienia Zamawiającego w 2019 roku. W postępowaniu część SIWZ zastrzeżona została jako poufna i nie była upubliczniania na stronie internetowej Zamawiającego na podstawie art. 37 ust. 6 PZP. Zamawiający wprowadził do SIWZ pkt. 3.4 o treści: „(...) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 381) (...)" oraz pkt. 3.6 SIWZ „Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej (...).”. W chwili obecnej (kilka miesięcy po zawarciu umowy) do Zamawiającego wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez udostępnienie ofert złożonych w postępowaniu oraz OPZ, która została zastrzeżona jako poufna. Czy zamawiający może odmówić udostępnienia części OPZ, zastrzeżonej jako poufna? Jeśli tak to jak to argumentować? Czy dysponuje ktoś jakimiś wyrokami? Proszę o pomoc..
Witam, Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego przez brokera ubezpieczeniowego na podstawie upoważnienia Zamawiającego w 2019 roku. W postępowaniu część SIWZ zastrzeżona została jako poufna i nie była upubliczniania na stronie internetowej Zamawiającego na podstawie art. 37 ust. 6 PZP. Zamawiający wprowadził do SIWZ pkt. 3.4 o treści: „(...) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 381) (...)" oraz pkt. 3.6 SIWZ „Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej (...).”. W chwili obecnej (kilka miesięcy po zawarciu umowy) do Zamawiającego wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez udostępnienie ofert złożonych w postępowaniu oraz OPZ, która została zastrzeżona jako poufna. Czy zamawiający może odmówić udostępnienia części OPZ, zastrzeżonej jako poufna? Jeśli tak to jak to argumentować? Czy dysponuje ktoś jakimiś wyrokami? Proszę o pomoc..
0
2020-07-21 09:00 0

AA

Administrator ApexNet

przenoszę wątek do sekcji zamówienia publiczne

przenoszę wątek do sekcji zamówienia publiczne
0
2020-07-23 08:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy