Forum


Powrót błędna podstawa prawna podana w ogłoszeniu o zamówieniu

SD

Sylwia Dąbska

0

Czy wskazanie błędnej podstawy prawnej w ogłoszeniu o zamówieniu może skutkować unieważnieniem postępowania? Wskazano rozporządzenie (UE , Euratom) nr 2018/1046 zamiast dyrektywy 2014/24/UE. Nie można dokonać zmiany dyrektywy za pomocą formularza poprawki (odmowa publikacji).
Czy wskazanie błędnej podstawy prawnej w ogłoszeniu o zamówieniu może skutkować unieważnieniem postępowania? Wskazano rozporządzenie (UE , Euratom) nr 2018/1046 zamiast dyrektywy 2014/24/UE. Nie można dokonać zmiany dyrektywy za pomocą formularza poprawki (odmowa publikacji).
0
2020-07-21 13:09 0

S.

Sławomir .....

3

O przesłankach unieważnienia postepowania jest mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP. Katalog przesłanek ma charakter enumeratywny i nie może być interpretowany rozszerzająco. W opisywanej przez Panią sytuacji należałoby dokonać analizy postępowania pod kątem ust. 7) tj. rozważenia czy opisana sytuacja kwalifikuje się do uznania że postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy (...). Co do pierwszej części przesłanki - rzeczywiście występuje wada niemożliwa do usunięcia, jednak w mojej ocenie, jeżeli w pozostałych dokumentach zamówienia (m.in. w SIWZ) prawidłowo określono podstawę prawną, to nie widzę tutaj sytuacji w której wystąpienie takiej wady miałoby skutkować brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy. W mojej ocenie jest to uchybienie o charakterze formalnym.
O przesłankach unieważnienia postepowania jest mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP. Katalog przesłanek ma charakter enumeratywny i nie może być interpretowany rozszerzająco. W opisywanej przez Panią sytuacji należałoby dokonać analizy postępowania pod kątem ust. 7) tj. rozważenia czy opisana sytuacja kwalifikuje się do uznania że postępowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy (...). Co do pierwszej części przesłanki - rzeczywiście występuje wada niemożliwa do usunięcia, jednak w mojej ocenie, jeżeli w pozostałych dokumentach zamówienia (m.in. w SIWZ) prawidłowo określono podstawę prawną, to nie widzę tutaj sytuacji w której wystąpienie takiej wady miałoby skutkować brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy. W mojej ocenie jest to uchybienie o charakterze formalnym.
0
2020-08-10 11:39 3
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy