Forum


Powrót Zmiana umowy a ogłoszenie o zmianie umowy na BZP

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Czy dokonując zmiany umowy w zakresie zmiany kierownika budowy (oczywiście umowa dopuszcza taką zmianę) należy publikować takie ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ? Nadmieniam że w art. 144 ust. 1 c ustawy PZP jest mowa tylko o zmianach wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 które muszą być publikowane w BZP.
Czy dokonując zmiany umowy w zakresie zmiany kierownika budowy (oczywiście umowa dopuszcza taką zmianę) należy publikować takie ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ? Nadmieniam że w art. 144 ust. 1 c ustawy PZP jest mowa tylko o zmianach wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 które muszą być publikowane w BZP.
1
2016-10-24 11:27 0

A.

Agnieszka .....

11

Skoro umowa obejmuje zmianę "przewidzianą" jak domniemam na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 p.z.p. to nie wymaga ogłoszenia o zmianie na mocy art. 144 ust. 1c.
Skoro umowa obejmuje zmianę "przewidzianą" jak domniemam na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 p.z.p. to nie wymaga ogłoszenia o zmianie na mocy art. 144 ust. 1c.
1
2016-10-24 17:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy