Forum


Powrót unieważnienie

E.

Ewa .....

0

PN na wykonanie usługi. Zamawiacz miał w budżecie 500 tys. po otwarciu oferta najkorzystniejsza opiewała na 576 tysi. Z uwagi na konieczność zwiększenia środków Zamawiacz wydłużył TZO celem zwołania zarządu i zwiększenia środków. Wystosował wezwanie do przedłużenia TZO do Wykonawców. Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza nie wyraził zgody na przedłużenie TZO. Wykonawca drugi z kolei sam przedłużył TZO, jednak Zamawiacz nie jest w stanie zwiększyć środków do wartości jego oferty. Tak więc upłynął pierwotny TZO, przedłużony również. Zamawiacz chce unieważnić postępowanie. Unieważniam z 93 ust. 1 pkt 4 a oferty gdzie w Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie TZO odrzucam?
PN na wykonanie usługi. Zamawiacz miał w budżecie 500 tys. po otwarciu oferta najkorzystniejsza opiewała na 576 tysi. Z uwagi na konieczność zwiększenia środków Zamawiacz wydłużył TZO celem zwołania zarządu i zwiększenia środków. Wystosował wezwanie do przedłużenia TZO do Wykonawców. Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza nie wyraził zgody na przedłużenie TZO. Wykonawca drugi z kolei sam przedłużył TZO, jednak Zamawiacz nie jest w stanie zwiększyć środków do wartości jego oferty. Tak więc upłynął pierwotny TZO, przedłużony również. Zamawiacz chce unieważnić postępowanie. Unieważniam z 93 ust. 1 pkt 4 a oferty gdzie w Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie TZO odrzucam?
0
2020-07-21 13:26 0

W.

Wioleta .....

2

Ja bym zrobiła w tej kolejności: 1) informacja dla pierwszego Wykonwawcy o odrzucenie oferty najkorzystniejszej 89.1.7a ustawy PZP,
2) nastepnie do drugiego wykonwacy i na stronę Zamawiającego informacja o unieważnieniu postępowania na podstawie 93 ust. 1 pkt 4 PZP.
Ja bym zrobiła w tej kolejności: 1) informacja dla pierwszego Wykonwawcy o odrzucenie oferty najkorzystniejszej 89.1.7a ustawy PZP, 2) nastepnie do drugiego wykonwacy i na stronę Zamawiającego informacja o unieważnieniu postępowania na podstawie 93 ust. 1 pkt 4 PZP.
0
2020-07-21 14:03 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy