Forum


Powrót Błędny termin realizacji zamówienia w ofercie

E.

Ewelina .....

0

Jednym z kryteriów oceny oferty był termin realizacji zmówienia. Otwarcie ofert odbyło się 24.10.2016. Zamawiający ustalił że termin można określić do 30.05.2017 - 40 pkt lub do 30.06.2017 - 0 pkt. Wykonawca w ofercie (formularz oferty) podał datę 30.05.2016 - czyli data niemożliwa bo przeszła. Czy takie błąd można poprawić jako omyłkę? Czy ofertę należy odrzucić?
Jednym z kryteriów oceny oferty był termin realizacji zmówienia. Otwarcie ofert odbyło się 24.10.2016. Zamawiający ustalił że termin można określić do 30.05.2017 - 40 pkt lub do 30.06.2017 - 0 pkt. Wykonawca w ofercie (formularz oferty) podał datę 30.05.2016 - czyli data niemożliwa bo przeszła. Czy takie błąd można poprawić jako omyłkę? Czy ofertę należy odrzucić?
1
2016-10-24 12:32 0

K.

Katarzyna .....

16

Ja bym poprawiła, dla mnie oczywista omyłka pisarska.
Ja bym poprawiła, dla mnie oczywista omyłka pisarska.
1
2016-10-24 12:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy