Forum


Powrót usługa realizowana a referencje

M.

Malwina .....

10

Postępowanie na nadzór inwestorski
Zamawiający postawił warunek: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada zdolność zawodową (wiedza i doświadczenie), to jest w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowym nadzorze inwestorskim nad budową lub przebudową, (w rozumieniu Prawa budowalnego) drogi kategorii min. „Z”, o wartości robót nie mniejszej niż 9 000 000,00 zł brutto, w zakres której wchodziła budowa lub przebudowa: nawierzchni drogi oraz ciągu pieszo – rowerowego lub ścieżki rowerowej, oraz chodnika, oraz kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego.
Wpłynęło pytanie: Czy zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dla drogi, która nie została zakończona, budowa drogi w trakcie?
uznać czy nie?
Postępowanie na nadzór inwestorski Zamawiający postawił warunek: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada zdolność zawodową (wiedza i doświadczenie), to jest w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowym nadzorze inwestorskim nad budową lub przebudową, (w rozumieniu Prawa budowalnego) drogi kategorii min. „Z”, o wartości robót nie mniejszej niż 9 000 000,00 zł brutto, w zakres której wchodziła budowa lub przebudowa: nawierzchni drogi oraz ciągu pieszo – rowerowego lub ścieżki rowerowej, oraz chodnika, oraz kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. Wpłynęło pytanie: Czy zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dla drogi, która nie została zakończona, budowa drogi w trakcie? uznać czy nie?
0
2020-07-21 15:07 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Według orzecznictwa podatkowego nadzór inwestorski jest świadczeniem ciągłym. Zgodnie z rozporządzeniem o dokumentach - warunek powinno się opisać także dla usług ciągłych realizowanych, więc ja bym uwzględniła. W przypadku pozytywnej decyzji musielibyście jeszcze zmienić treść całego warunku (nie wystarczy dopisać , że wykonuje).
Według orzecznictwa podatkowego nadzór inwestorski jest świadczeniem ciągłym. Zgodnie z rozporządzeniem o dokumentach - warunek powinno się opisać także dla usług ciągłych realizowanych, więc ja bym uwzględniła. W przypadku pozytywnej decyzji musielibyście jeszcze zmienić treść całego warunku (nie wystarczy dopisać , że wykonuje).
0
2020-07-21 16:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy