Forum


Powrót poleganie na zasobach podmiotu trzeciego

M.

Marta .....

2

- zadanie: docieplenie ścian, wymiana kilki grzejników, montaż el. żaluzji zewnętrznych, budowa wiatrołapu;
- warunek udziału w postępowaniu: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku w technologii lekka mokra wraz z robotami towarzyszącymi - ogólnobudowlanymi, o wartości 700.000,00 zł netto każda (szacowanie 1.500.000,00 zł netto);
- wykonawca powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego i wykazuje go jako podwykonawce robót elektrycznych i C.O.
Czy to jest do przyjęcia? Skoro warunek mówi o dociepleniu budynku a podmiot trzeci nie będzie realizował tej części zadania (roboty dot. docieplenia wykonuje wykonawca sam)? Mam zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia doświadczenia dla realizacji zadania. Podmiot trzeci przedstawi stosowne referencje lecz zadanie będzie wykonywał jako podwykonawca dla części robót związanych z elektryką i c.o.
- zadanie: docieplenie ścian, wymiana kilki grzejników, montaż el. żaluzji zewnętrznych, budowa wiatrołapu; - warunek udziału w postępowaniu: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku w technologii lekka mokra wraz z robotami towarzyszącymi - ogólnobudowlanymi, o wartości 700.000,00 zł netto każda (szacowanie 1.500.000,00 zł netto); - wykonawca powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego i wykazuje go jako podwykonawce robót elektrycznych i C.O. Czy to jest do przyjęcia? Skoro warunek mówi o dociepleniu budynku a podmiot trzeci nie będzie realizował tej części zadania (roboty dot. docieplenia wykonuje wykonawca sam)? Mam zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia doświadczenia dla realizacji zadania. Podmiot trzeci przedstawi stosowne referencje lecz zadanie będzie wykonywał jako podwykonawca dla części robót związanych z elektryką i c.o.
0
2020-07-22 07:30 0

D.

Danuta .....

14

Należy się zwrócić o wyjaśnienie. może być tak że będzie podwykonawcą głównie robót elektrycznych ale jako ten, który posiada doświadczenie w wykonywaniu ocieplenia będzie użyczał kierownika robót który będzie kierował robotami ocieplenia (różnie może być)
Należy się zwrócić o wyjaśnienie. może być tak że będzie podwykonawcą głównie robót elektrycznych ale jako ten, który posiada doświadczenie w wykonywaniu ocieplenia będzie użyczał kierownika robót który będzie kierował robotami ocieplenia (różnie może być)
0
2020-07-22 10:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy