Forum


Powrót Warunek udziału w postępowaniu

H.

Hubert .....

20

Dzień dobry.
Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie podpowiedzi odnośnie planowanego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający przygotowuje postępowanie na roboty budowlane powyżej progów UE. Jest to zamówienie współfinansowane ze środków UE. Treść warunku brzmi:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdśr. = 7 000 m3/d i wartości min. 7 000 000,00 zł brutto.
Czy w Państwa opinii nie jest to warunek zbyt wygórowany i potem kontrola tego nie podważy? Czy np. nie wystarczyłoby samo wymaganie określonej przepustowości ?
Dzień dobry. Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie podpowiedzi odnośnie planowanego warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający przygotowuje postępowanie na roboty budowlane powyżej progów UE. Jest to zamówienie współfinansowane ze środków UE. Treść warunku brzmi: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdśr. = 7 000 m3/d i wartości min. 7 000 000,00 zł brutto. Czy w Państwa opinii nie jest to warunek zbyt wygórowany i potem kontrola tego nie podważy? Czy np. nie wystarczyłoby samo wymaganie określonej przepustowości ?
0
2020-07-22 08:45 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 846

Ciężko się odnieść do tego jak nie znam przedmiotu zamówienia. Może być sama przepustowość, można dodać jakieś inne specjalistyczne cechy zamówienia wymagające doświadczenia. Kwoty też można wskazać, ale trzeba popatrzeć na szacunkową wartość zamówienia
Ciężko się odnieść do tego jak nie znam przedmiotu zamówienia. Może być sama przepustowość, można dodać jakieś inne specjalistyczne cechy zamówienia wymagające doświadczenia. Kwoty też można wskazać, ale trzeba popatrzeć na szacunkową wartość zamówienia
0
2020-07-22 08:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy