Forum


Powrót skan oferty podpisany ręcznie, a następnie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

K.

Karina .....

0

Dzień dobry, proszę o pomoc. Przetarg powyżej progów, formularz ofertowy podpisany ręcznie z pieczątką prokurenta, po czym zeskanowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przyjmujemy? odrzucamy?
Dzień dobry, proszę o pomoc. Przetarg powyżej progów, formularz ofertowy podpisany ręcznie z pieczątką prokurenta, po czym zeskanowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przyjmujemy? odrzucamy?
0
2020-07-28 12:53 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 653

Przyjmujemy. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne
Przyjmujemy. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne
0
2020-07-28 12:57 3
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy