Forum


Powrót wybór oferty

M.

Małgorzata .....

0

W postępowaniu na dostawę rękawic firma złożyła ofertę. Z dokumentów złożonych na wezwanie zamawiającego wynikało, że jeden parametr nie spełnia wymogów siwz, dlatego też zostali odrzuceni bez wezwania do wyjaśnień i bez wezwania do uzupełnienia dokumentów. Następnego dnia po wyborze oferty najkorzystniejszej forma zgłasza, że dosłano zły dokument na potwierdzenia spełniania wymogów siwz. Firma chce dosłać inne dokumenty potwierdzające zgodność z siwz twierdząc, że na wezwanie złożono niekatulanie dokumenty. Co w takiej sytuacji należy zrobić ze strony zamawiającego?
W postępowaniu na dostawę rękawic firma złożyła ofertę. Z dokumentów złożonych na wezwanie zamawiającego wynikało, że jeden parametr nie spełnia wymogów siwz, dlatego też zostali odrzuceni bez wezwania do wyjaśnień i bez wezwania do uzupełnienia dokumentów. Następnego dnia po wyborze oferty najkorzystniejszej forma zgłasza, że dosłano zły dokument na potwierdzenia spełniania wymogów siwz. Firma chce dosłać inne dokumenty potwierdzające zgodność z siwz twierdząc, że na wezwanie złożono niekatulanie dokumenty. Co w takiej sytuacji należy zrobić ze strony zamawiającego?
0
2020-07-30 08:59 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 848

W jakim trybie zamawiający wzywał wykonawcę do złożenia dokumentów?
W jakim trybie zamawiający wzywał wykonawcę do złożenia dokumentów?
0
2020-07-30 09:41 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy