Forum


Powrót zmiana zapisów umowy po wyborze oferty a przed podpisaniem ?

A.

Anna .....

3

Czy możliwa jest zmiana zapisów umowy po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy (chodzi o zapisy dot. zabezpieczenia które wprowadza tarcza czyli zmiana z 10 % na 5 %)?
Czy możliwa jest zmiana zapisów umowy po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy (chodzi o zapisy dot. zabezpieczenia które wprowadza tarcza czyli zmiana z 10 % na 5 %)?
0
2020-08-04 10:58 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 850

Dobre pytanie. Według mnie 5% NZU obowiązuje dla postępowań wszczętych po wprowadzeniu tarczy4. Ponadto dla tych zamówień istnieje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia - jeżeli zamawiający przewidzi taką możliwość w siwz.
Dobre pytanie. Według mnie 5% NZU obowiązuje dla postępowań wszczętych po wprowadzeniu tarczy4. Ponadto dla tych zamówień istnieje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia - jeżeli zamawiający przewidzi taką możliwość w siwz.
0
2020-08-04 11:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy