Forum


Powrót art. 52 ust. 4 - możliwość skrócenia terminu składania ofert

J.

Jakub .....

24

Art. 52 ust. 4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni.

Czy w przypadku przetargu ograniczonego o wartości powyżej progów unijnych można wyznaczyć, wspomniany w art. 52, termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, jeżeli w ogłoszeniu o zamówieniu nie przewidziano opcji \"ograniczony przyspieszony\" oraz został zachowany podstawowy termin składania wniosków do udziału w postępowaniu?
Dodam, że przetarg prowadzony jest w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, ale w przypadku stosowania tego przepisu nie ma to raczej znaczenia.
Art. 52 ust. 4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni. Czy w przypadku przetargu ograniczonego o wartości powyżej progów unijnych można wyznaczyć, wspomniany w art. 52, termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, jeżeli w ogłoszeniu o zamówieniu nie przewidziano opcji \"ograniczony przyspieszony\" oraz został zachowany podstawowy termin składania wniosków do udziału w postępowaniu? Dodam, że przetarg prowadzony jest w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, ale w przypadku stosowania tego przepisu nie ma to raczej znaczenia.
1
2016-10-24 18:57 0

M.

Marta .....

27

Stosowałam ten zapis w zamówieniach z OiB. Miałam dokładnie taką samą sytuację jak Twoja. Kontrola nie odniosła się do tego negatywnie (nie wiem tylko czy sami nie mieli wiedzy, czy uznali, ze moja interpretacja przepisów jest słuszna.)
Stosowałam ten zapis w zamówieniach z OiB. Miałam dokładnie taką samą sytuację jak Twoja. Kontrola nie odniosła się do tego negatywnie (nie wiem tylko czy sami nie mieli wiedzy, czy uznali, ze moja interpretacja przepisów jest słuszna.)
1
2016-10-25 05:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy