Forum


Powrót kolejność czynności w procedurze odwróconej

B.

Bernadeta .....

0

Postępowanie pon. progów unijnych. robota budowlana.
I. Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą formularza w którym wykonawca określa producenta, nr katalogowy model itp. oferowanego produktu.
Wpłynęły dwie oferty. "Droższy" wykonawca sprawdza "tańszego" i przesyła pismo z żądaniem odrzucenia oferty ze względu na określoną niską stawkę roboczogodziny oraz ze względu na jeden z oferowanych produktów, który zdaniem sprawdzającego nie spełnia wymagań SIWZ. Zamawiający stosuje procedurę odwróconą.
Czy w związku z powyższym, Zamawiający może w jednym czasie wezwać "tańszego wykonawcę" do złożenia:
1) dokumentów potwierdzających, że zaoferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone w siwz (KATALOGI, SPECYFIKACJE, KARTY TECHNICZNE) - art. 25 ust. 1 pkt 2 - i tu zamawiający wzywa na podstawie art. 24aa w związku z art. 26 ust. 2 (najwyżej oceniony?)i daje mu 5 dni na złożenie dokumentów,
2) wyjaśnienia wskazanej w ofercie stawki roboczogodziny w wysokości niższej niż w obowiązujących przepisach,
3) wyjaśnienia czy produkt, który zaoferował wykonawca spełnia parametry określone w SIWZ (w związku z powziętą informacją o jego niezgodności z treścią SIWZ) - wyjaśnienia zamawiający od razu mógłby zweryfikować na podstawie dokumentów o których mowa w pkt 1,
4) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3) - te dokumenty ocenia po pozytywnej weryfikacji dokumentów z pkt. 1-3, a jeżeli wykonawca zostanie odrzucony z postępowania pozostawia bez oceny (oszczędność czasu na kolejne wezwanie)
Czy powinien wezwać do złożenia dokumentów wskazanych w pkt: 1, 2, 3 (wszystkie dotyczą czynności związanych z oceną ofert które w procedurze odwróconej zamawiający może najpierw dokonać), a jeżeli wykonawca zostanie oceniony pozytywnie to dopiero stosuje pkt 4)
Czy najpierw pkt 2 i 3, potem 1, a potem 4?
Zdania są podzielone (w tym UZP), dlatego proszę o podpowiedź.
Postępowanie pon. progów unijnych. robota budowlana. I. Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą formularza w którym wykonawca określa producenta, nr katalogowy model itp. oferowanego produktu. Wpłynęły dwie oferty. "Droższy" wykonawca sprawdza "tańszego" i przesyła pismo z żądaniem odrzucenia oferty ze względu na określoną niską stawkę roboczogodziny oraz ze względu na jeden z oferowanych produktów, który zdaniem sprawdzającego nie spełnia wymagań SIWZ. Zamawiający stosuje procedurę odwróconą. Czy w związku z powyższym, Zamawiający może w jednym czasie wezwać "tańszego wykonawcę" do złożenia: 1) dokumentów potwierdzających, że zaoferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone w siwz (KATALOGI, SPECYFIKACJE, KARTY TECHNICZNE) - art. 25 ust. 1 pkt 2 - i tu zamawiający wzywa na podstawie art. 24aa w związku z art. 26 ust. 2 (najwyżej oceniony?)i daje mu 5 dni na złożenie dokumentów, 2) wyjaśnienia wskazanej w ofercie stawki roboczogodziny w wysokości niższej niż w obowiązujących przepisach, 3) wyjaśnienia czy produkt, który zaoferował wykonawca spełnia parametry określone w SIWZ (w związku z powziętą informacją o jego niezgodności z treścią SIWZ) - wyjaśnienia zamawiający od razu mógłby zweryfikować na podstawie dokumentów o których mowa w pkt 1, 4) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3) - te dokumenty ocenia po pozytywnej weryfikacji dokumentów z pkt. 1-3, a jeżeli wykonawca zostanie odrzucony z postępowania pozostawia bez oceny (oszczędność czasu na kolejne wezwanie) Czy powinien wezwać do złożenia dokumentów wskazanych w pkt: 1, 2, 3 (wszystkie dotyczą czynności związanych z oceną ofert które w procedurze odwróconej zamawiający może najpierw dokonać), a jeżeli wykonawca zostanie oceniony pozytywnie to dopiero stosuje pkt 4) Czy najpierw pkt 2 i 3, potem 1, a potem 4? Zdania są podzielone (w tym UZP), dlatego proszę o podpowiedź.
0
2020-08-05 10:18 0

M.

Małgorzata .....

Fachowiec 849

Najpierw badanie w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, w tym w zakresie zgodności oferty z SIWZ. Potem ranking i dopiero wezwanie o dokumenty podmiotowe. Nie powinno się tego robić równocześnie.
Najpierw badanie w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, w tym w zakresie zgodności oferty z SIWZ. Potem ranking i dopiero wezwanie o dokumenty podmiotowe. Nie powinno się tego robić równocześnie.
0
2020-08-05 10:31 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy