Forum


Powrót Konflikt interesów - oświadczenie

M.

Marta .....

2

Przetarg nieograniczony. Roboty budowlane poniżej progów unijnych.

Proszę o wyjaśnienie dotyczące ewentualnego konfliktu interesów członka komisji przetargowej z Wykonawcą.
Pytania:

1. chodzi o to czy osoba będąc na stopie "znajomości", "koleżeństwa" z Wykonawcą może zasiadać w komisji przetargowej dotyczące zamówienia publicznego, w którym Wykonawca ubiega się o zamówienie - czy w tym przypadku występuje konflikt interesów. Jak rozpatrywać określenie "znajomości" oraz "koleżeństwa"?

2. chodzi o to czy członek komisji przetargowej mógł pełnić (przed rozpoczęciem postępowania przetargowego) funkcje kierownika budowy na budowie (nieodpłatnie, bez jakiejkolwiek umowy prawnej), na której prace prowadził Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne - czy w tym przypadku również można mówić o konflikcie interesów.

Pozdrawiam
Przetarg nieograniczony. Roboty budowlane poniżej progów unijnych. Proszę o wyjaśnienie dotyczące ewentualnego konfliktu interesów członka komisji przetargowej z Wykonawcą. Pytania: 1. chodzi o to czy osoba będąc na stopie "znajomości", "koleżeństwa" z Wykonawcą może zasiadać w komisji przetargowej dotyczące zamówienia publicznego, w którym Wykonawca ubiega się o zamówienie - czy w tym przypadku występuje konflikt interesów. Jak rozpatrywać określenie "znajomości" oraz "koleżeństwa"? 2. chodzi o to czy członek komisji przetargowej mógł pełnić (przed rozpoczęciem postępowania przetargowego) funkcje kierownika budowy na budowie (nieodpłatnie, bez jakiejkolwiek umowy prawnej), na której prace prowadził Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne - czy w tym przypadku również można mówić o konflikcie interesów. Pozdrawiam
0
2020-08-05 13:12 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Jednoznacznej odpowiedzi nie ma, trzeba dokładnie przeanalizować sytuację, sama "znajomość" nie musi oznaczać konfliktu interesów. W grę wchodzi rozpatrzenie i przeanalizowanie art. 17 ust. 1 pkt 4 - "pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób".
Czyli na ile ta znajomość/koleżeństwo ma wpływ na bezstronność tych osób.
Co do punktu nr 2 to powstaje pytanie bardziej prawno-skarbowe, czy można pełnić funkcje kierownika budowy nieodpłatnie/bez umowy - tutaj mam wątpliwości pod kątem Urzędu Skarbowego.
Jednoznacznej odpowiedzi nie ma, trzeba dokładnie przeanalizować sytuację, sama "znajomość" nie musi oznaczać konfliktu interesów. W grę wchodzi rozpatrzenie i przeanalizowanie art. 17 ust. 1 pkt 4 - "pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób". Czyli na ile ta znajomość/koleżeństwo ma wpływ na bezstronność tych osób. Co do punktu nr 2 to powstaje pytanie bardziej prawno-skarbowe, czy można pełnić funkcje kierownika budowy nieodpłatnie/bez umowy - tutaj mam wątpliwości pod kątem Urzędu Skarbowego.
0
2020-08-05 13:23 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy