Forum


Powrót zmiana umowy a raport z realizacji - nowa ustawa

M.

Małgorzata .....

39

dopuszczalne są zmiany umowy w zam. unijnym jeśli wartość zmian nie przekracza 10% wartości pierwotnej, czy wtedy będę musiała opracować raport z realizacji ?
dopuszczalne są zmiany umowy w zam. unijnym jeśli wartość zmian nie przekracza 10% wartości pierwotnej, czy wtedy będę musiała opracować raport z realizacji ?
0
2020-08-06 12:31 0

J.

Justyna .....

Fachowiec 627

Przypadki, w których będzie trzeba sporządzić taki raport zostały wskazane w art. 446 ust. 1 nPzp. Pkt 1: jeżeli na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą o co najmniej 10% od wartości ofertowej. Jeżeli wydatkowana kwota była niższa to raport nie dotyczy, no chyba że wystąpi jeszcze inna przesłanka do jego sporządzenia.
Przypadki, w których będzie trzeba sporządzić taki raport zostały wskazane w art. 446 ust. 1 nPzp. Pkt 1: jeżeli na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą o co najmniej 10% od wartości ofertowej. Jeżeli wydatkowana kwota była niższa to raport nie dotyczy, no chyba że wystąpi jeszcze inna przesłanka do jego sporządzenia.
0
2020-08-06 12:47 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy